Regular Viewers

เน็ตช้า

ใช้เน็ตรายเดือนโปร4G/5G ความเร็วสูงสุด 100M แต่สัญญาณเน็ตวิ่งไม่ถึง 1M บ่อยมากเกิดจากอะไรครับ ควรแก้ไข้ยังไงครับ