Jirapa414
Viewers

เน็ตช้าและหลุดบ่อยมากค่ะ

 
3 คำตอบ 3
Jirapa414
Viewers

เรื่อง: เน็ตช้าและหลุดบ่อยมากค่ะ

สัญญาณขึ้น2ขีด เน็ตขึ้นH+ เป็นทุกวันเลยอยากทราบว่าควรทำอย่างไรดี?

 

dtac_Callcenter
dtac call center

เน็ตช้าและหลุดบ่อยมากค่ะ

น้องฟ้า ใบบัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณ Jirapa414 ได้รับด้วยนะคะ ขอรบกวนระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อผู้จดทะเบียน พร้อมพื้นที่การใช้งาน แจ้งกลับเข้ามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลเรื่องสัญญาณให้ค่ะ
</
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เน็ตช้าและหลุดบ่อยมากค่ะ

สำหรับความเร็วในการใช้งานเน็ตนอกจากแพ็กเกจที่ได้รับแล้วยังขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ พื้นที่ที่ใช้งานและปริมาณผู้ใช้งานในช่วงเวลานั้นๆ ด้วยนะคะ

น้องฟ้า ใบบัวต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่ได้รับด้วยนะคะ ขอรบกวน ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อผู้จดทะเบียน พร้อมพื้นที่การใช้งาน แจ้งกลับเข้ามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลเรื่องสัญญาณให้ค่ะ
</