2006hz51
Contributor

เรื่อง: เนตหลุด สัญญาณดรอป

หลุด สรุป ด่วน เกินไป คอ เคล็ด มอง ฟ้า สงใส จังไร อยู่บนท้องฟ้า - -* zZ น้อง ฟ้า พอใจ - -* นอน ตกหมอน คอเค็ด ….
2006hz51
Contributor

เรื่อง: เนตหลุด สัญญาณดรอป

พี่ ลง มา หาผม รอ ที่ ประชาสัมพันธุ์.....(นักดับเพลิง ช่วย เมียแคส แล้ว ก็ ลงไม่ได้ - -*)