W4Yu
Contributor

เคยถามเรื่องสัญญาณไม่ดีไปแล้ว

เคยถามเรื่องสัญญาณที่ไม่ดีไปแล้ว แล้วทีมงานให้ส่งที่อยู่ไปให้ทาง call center พร้อมแนบลิ้งก์ ผมก็ทำแล้วแต่ไม่มีอะไรตอบกลับมาเลยแบบนี้แปลว่าอะไรครับ ทางบริษัทเขาแก้ปัญหาแบบนี้หรอครับ คอยตอบปัญหาเวลามีคนมาโพสแล้วให้ส่งข้อมูลทาง call center ซึ่งเป็น private chatting ทำให้ทางบริษัทไม่สนใจหรอครับ แค่ตอบผมว่ารับทราบเรื่องแล้ว หรืออะไรก็ให้ผมรู้ว่าคุณได้อ่านข้อความที่ผมส่งไปเนื่องจากคุณมาขอให้ผมส่ง

2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เคยถามเรื่องสัญญาณไม่ดีไปแล้ว

@W4Yu น้องฟ้านุชชี่ต้องขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก ... อย่างไรจะเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลจากทาง inbox ให้เพิ่มเติมนะคะ

dtac feedback team

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เคยถามเรื่องสัญญาณไม่ดีไปแล้ว

@W4Yu น้องฟ้านุชชี่ ได้รับข้อมูลของคุณ ​@W4Yu ทาง inbox และได้ทำการแก้ไขเบื้องต้นให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบจาก inbox ได้เลยนะคะ

dtac feedback team