Highlighted
Just browsing

อินเตอร์เน็ตถูก Block ไม่สามารถเล่นออนไลน์ของ Microsoft Xbox ได้

ไม่ทราบว่าสามารถแก้ไขได้ไหมครับ เพราะลองใช้เน็ต Dtac ของคนอื่นแล้วสามารถเล่นได้ปกติ

ptc8tg11o1sMXaK4ex0c-o.png

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: อินเตอร์เน็ตถูก Block ไม่สามารถเล่นออนไลน์ของ Microsoft Xbox ได้

น้องฟ้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณ ​@Taiyark ได้รับด้วยนะคะ ตรวจสอบยังไม่มีการแจ้งสัญญาณขัดข้องเข้ามานะคะะ อย่างไรน้องฟ้า รบกวน ทำการสลับเครื่องและทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งนะคะ หากยังไม่สามารถใช้งานได้ รบกวนแจ้งกลับเข้ามาพร้อมระบุพื้นที่การใช้งานเข้ามาเพิ่มเติม แจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

7416

dtac feedback team