koyzkultida
New Contributor

อินเตอร์เนตรั่ว

โทรศัพท์ปิดโมบายดาต้าไว้ตลอด แต่เมื่อ19สค.ตอน18:22 มีข้อความแจ้งเข้ามาว่าใช้เนตไปแล้ว10บาทเลยเข้าไปเช็คการใช้งาน พบว่ามีการใช้งานครั้งละไม่กี่วินาทีติดต่อกันนับไม่ถ้วนตั้งแต่ต้นเดือน และมีค่าบริการmonthly fee 10บาท ขอคำชี้แจงด้วยค่ะว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาจากไหน ก่อนหน้านี้ก็เจอความกำกวมกับโปรโมชั่นเนตไม่อั้น24ชม. แต่ตัดเวลาที่เที่ยงคืนแล้วไม่บอกรายละเอียดตรงนี้ ถ้าไม่มีการชี้แจงเราจะเข้าใจว่ามันเป็นการจงใจนะคะและจะย้ายไปค่ายอื่นแน่นอน 

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: อินเตอร์เนตรั่ว

@koyzkultida น้องฟ้าได้รับข้อมูลทาง inbox และได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนตรวจสอบและแจ้งน้องฟ้ากลับทาง inbox สักนิดนะคะ

10475
</