คำถาม

หากไม่ลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network จะมีผลต่อการใช้งานอย่างไร?

ตอบ

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้งาน บนคลื่นความถี่ใหม่ 2100 MHz ได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:59
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง