คำถาม

หากใช้งาน iPhone/iPad อยู่ สามารถใช้งาน dtac SIM ได้ทันทีหรือไม่?

ตอบ

สามารถใช้งานได้ทันที หากตัวเครื่องมีค่า Carrier Bundle เป็น dtac 14.1 โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ การตั้งค่า (Settings) ทั่วไป (General) เกี่ยวกับ (About) ทั้งนี้ ตัวเครื่องสามารถอัพเดท Carrier Bundle เป็น dtac 14.1 ได้โดยอัตโนมัติ หากใช้งานบน iOS 6.1 ขึ้นไป แต่หากตัวเครื่องมีเวอร์ชั่นต่ำกว่า iOS 6.1 จะไม่สามารถอัพเดทเป็น dtac 14.1 ได้ แนะนำให้อัพเดท SW เวอร์ชั่น หรือตั้งค่าการใช้งานด้วยตนเอง (แบบ Manual)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎07-05-2015 11:17
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (4)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง