คำถาม

หากโอนย้ายเป็น dtac Network แล้ว หน้าจอขึ้น No Service ต้องแก้ไขอย่างไร?

ตอบ

หากขึ้น No Service กรุณาเปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้เครื่องทำการจับสัญญาณประมาณ 15-20 นาที

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 02:06
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง