คำถาม

หากระบบเปิดใช้บริการบนโครงข่ายใหม่  dtac Network จะมีผลต่อบริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่หรือไม่ มีผลต่อบริการใด และต้องทำอย่างไร?

ตอบ

บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ คือ ATM SIM และบริการโทรผิดไม่คิดตังค์ ในกรณี ATM SIM: แนะนำให้ลูกค้าสมัครบริการ K-mobile banking plus ของทางธนาคารแทน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
6 จาก 6
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:44
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง