คำถาม

หากระบบเปิดใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network แล้ว จะมีผลต่อโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่หรือไม่?

ตอบ

• ไม่มีผลใด ๆ ทั้งสิ้น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากโปรโมชั่นและบริษัทฯ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ยังคงเดิมและต่อเนื่อง

• สิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น dtac rewards, dtac life care ยังคงเดิมและต่อเนื่อง

• กรณีลูกค้าแบบเติมเงิน จำนวนเงิน/วัน/โบนัสโทรฟรี ยังคงเหลือตามปกติ

• ลูกค้าแบบรายเดือน โบนัสโทรฟรี ยังคงเหลือตามปกติ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:59
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง