คำถาม

หากพบข้อความ Pop-up แปลกๆ สำหรับเครื่อง Android บางรุ่น เช่น Samsung Galaxy S2 และ S3 ระหว่างการตั้งค่าเครื่อง ควรทำอย่างไร?

ตอบ

เนื่องจากข้อความการตั้งค่าที่ส่งมาจากระบบ เป็นการรวมการตั้งค่าสำหรับ Internet และ MMS เข้าด้วยกัน ดังนั้น เมื่อตั้งค่า Internet เรียบร้อยแล้ว ตัวเครื่องจึงมีการ Pop-up ข้อความ เพื่อแจ้งว่าการตั้งค่ายังไม่เรียบร้อย ให้เลือก “ถัดไป” หรือ “Next” เพื่อดำเนินการตั้งค่า MMS ต่อ ดังแสดงในรูปด้านล่าง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 07:22
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง