คำถาม

หากตั้งค่าเครื่อง (Internet & MMS APN Setting) แล้ว แต่ยังไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ (เครื่องไม่ขึ้นสัญลักษณ์ 3G/H/H+) ควรทำอย่างไร?

ตอบ

1. ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่า APN อย่างถูกต้องหรือไม่ โดย Android บางรุ่นนั้น ต้องระบุ APN Type เป็นอักษรตัวเล็กทั้งหมด เช่น default หรือ mms จึงจะสามารถใช้งานได้

2. ตรวจสอบว่ามีการ Activate การใช้งาน APN ที่ได้ตั้งไปแล้วหรือไม่ สำหรับเครื่อง Android บางเครื่อง ต้องมีการเลือกใช้งาน APN เอง จึงจะสามารถใช้งานได้ หรือเครื่อง Windows Phone 8 ก็ต้องมีการเปิดใช้งาน APN ก่อน

3. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน Data เรียบร้อยแล้วหรือไม่

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎21-09-2014 09:30
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง