คำถาม

หลังจากลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network แล้ว สามารถใช้งานได้ทันทีหรือไม่/ ถ้าไม่ได้จะใช้ได้เมื่อไหร่?

ตอบ

เมื่อลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network แล้ว ลูกค้าสามารถใช้งานได้ทันที เพียงปิดและเปิดเครื่องใหม่ โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง เมื่อระบบพร้อมใช้งาน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง