คำถาม

ลูกค้า dtac Network ที่หน้าจอขึ้นไม่มีสัญญาณ (no service) จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ

แนะนำลูกค้าให้เปิด-ปิดเครื่องใหม่ ทั้งนี้หากยังไม่สามารถใช้งานได้ แนะนำให้ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการดีแทคหรือติดต่อดีแทค call center 1678 เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือ กด *1840 หรือส่งเรื่องมายัง dtac Online community  ได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback 


ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎17-11-2016 11:09
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง