Klaosun
Just browsing

สัญญา 4G บน iPhone หายไป

เมื่อประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมายังคงใช้ 4G ได้ปกติ หลังจากนั้นมาสัญญาเปลี่ยนเป็น 3G อย่างเดียว ลองเข้าการตั้งค่าแล้ว รีเซ็ตเครือข่ายแล้ว ปิดเปิดเครื่องแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม รบกวนทาง Dtac ช่วยแก้ไขปัญหาด้วยครับ

แท็ก (5)