ผู้ชม

สัญญานโทรศะพท์ไท่มี เน็ตก็ไม่มีนานแล้ว ต้องทำงาน ทกอะไรก็ไม่ได้

แก้ไขด่วนๆๆๆๆๆๆฟ