Neaung111
Regular Viewers

สัญญาณ

สัญญาณโทรศัพท์และเน็ตของ Dtac ที่บ้านอ่อนมาก เวลาจะใช้งานต้องเดินมาใช้ที่หน้าบ้านถึงจะใช้งานดีชัดเจน ถ้าเข้าไปในบ้านสัญญาณจะขาดๆหายๆใช้งานไมาค่อยได้เลย เป็นอย่างนี้มานานแล้ว ไม่มีการพัฒนาหรือแก้ไขสัญญาณให้มันดีขึ้นเลย ผ่านไปกี่ปีก็เหมือนเดิน รบกวนทางดีแทคช่วยแก้ไขให้หน่อยนะครับ จะขอบคุณมากๆ ที่อยู่ 5 หมู่ 5 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 ครับ