rchoola
New here

สัญญาณไม่ได้เรื่อง

ได้โปรดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเช็คสัญญาณโหน่ยยยยย....ย้ายมาใช้แถวนี้ 2 ปีละ ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงเล๊ยย ซ.สาธารณสุขหัวชวด  ถ.หัวชวด - โรงงานน้ำตาลเก่า  ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 จุดช่วงที่เค้ามาตั้งเสา AIS ใหม่ (AIS ปาดหน้าเค๊กดีแทคตามเคย) ใช้ 3 เครื่อง แต่.... มีขีดเดียวทุกเครื่อง ใครๆ ก็บ่น เน็ตไม่ต้องพูดถึง หมุนเป็นลูกข่าง...ใกล้จะเขวี้ยงทิ้งละScreen Shot 2562-10-09 at 16.35.30.png

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณไม่ได้เรื่อง

น้องฟ้า ได้รับข้อมูลและแจ้งรายละเอียดคุณ @rchoola  ผ่านทาง กระทู้นี้ เรียบร้อยแล้วนะคะ 

 

7416 

dtac feedback team