Overtanz
New Contributor

สัญญาณไม่ดี

บริเวณพัฒนาการครับ
คือดูตรงเว็บ 4G ครอบคลุมทั่วทั้งกทม.แล้ว แต่ของผมขึ้นแค่ H+
ครับ สัญญาณไม่เคยเกิน 2 ขีดเลยครับ
รุ่นที่ใช้ Galaxy note4
2 คำตอบ 2
Arthor222
Brand Lovers

เรื่อง: สัญญาณไม่ดี

รอเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องสักครู่นะคร้าบ


วันนี้สามารถdownload "dtac app" เพื่อใช้ในการเช็คยอดการใช้งาน,ชำระเงิน และ ดูสิทธิพิเศษได้ที่link
DTAC_APP
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณไม่ดี

 

</