Highlighted
ผู้ชม

สัญญาณไม่ดี

พื้นที่ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน วันนี้ไม่มีสัญญาณ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณไม่ดี

 

@myypam   น้องฟ้าต้องขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกด้วยนะคะ  สำหรับปัญหาที่คุณ myypam ได้แจ้งเข้ามาเรื่องใช้งาน พื้นที่ ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน ไม่ได้นั้น เนื่องจากสถานีฐานบางพื้นที่ขัดข้อง ทำให้โทรออก/รับสาย/เล่นเน็ตได้ยาก และทางฝ่ายวิศวกรของเรา กำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะ ต้องขออภัยจริงค่ะ 

 

10475

dtac feedback team