Highlighted
New here

สัญญาณไม่ดีในพื้นที่นี้ The Cabana Condo ถนน ทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ

 
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณไม่ดีในพื้นที่นี้ The Cabana Condo ถนน ทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ

น้องฟ้าติดต่อคุณ ​@Apiton ส่งเรื่องตรวจสอบเรื่องสัญญาณการใช้งานให้เรียบร้อยแล้วค่ะ รบกวนรอการแจ้งผลอีกครั้งนะคะ ทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่ได้รับด้วยค่ะ

7416

dtac feedback team