ahamandroid
New Contributor

สัญญาณเครือข่ายมือถือ ขาดๆหายๆ

แถวบ้านสัญญาณมือถือมาขาดๆหายๆตลอดเลยครับ เช็คความเร็วอินเทอน์เน็ตบางครั้งก็ขึ้นปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย ถ้าวัดได้ก็ไม่เคยเกิน3MB.
3 คำตอบ 3
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณเครือข่ายมือถือ ขาดๆหายๆ

สำหรับ >>> ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการเชื่อมต่อInternet เช่น คุณสมบัติตัวเครื่องโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ และจำนวนผู้ใช้งานสัญญาณในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากมีผู้ใช้งานสัญญาณการโทรและ Internetในพื้นที่นั้นๆ ค่อนข้างมากก็อาจส่งผลให้ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ลดลงได้ค่ะ

 

</
ahamandroid
New Contributor

เรื่อง: สัญญาณเครือข่ายมือถือ ขาดๆหายๆ

แล้วผมควรจะต้องทำอย่างไรครับ เพราะโทรศัพท์ที่ผมใช้ก็ซื้อจากศูนย์ของทาง DTAC และปัญหาก็เป็นแบบนี้ทุกวันและผมก็ได้ทำสัญญาเป็นเวลา 12 เดืินกับทาง DTAC ด้วยแล้วแบบนี้เท่ากับว่าผมจ่ายเงินเต็มจำนวน แต่ไม่ได้รับสิทธิ์ ตามตกลงใช่ไหมครับ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณเครือข่ายมือถือ ขาดๆหายๆ

 

Buddy กระต่าย ขอทราบข้อมูลตามด้านล่างนี้ เพื่อประสานงานตรวจสอบให้นะคะ 

 

       1. หมายเลขโทรศัพท์ :
       2. ช่วงวันที่-เวลาที่พบปัญหาล่าสุด และระยะเวลาที่พบปัญหา(เช่น ตั้งแต่เริ่มใช้งาน, เพิ่งพบปัญหาช่วง 1-2 สัปดาห์ เป็นต้น) : 
       3. พื้นที่การใช้งาน : 
       4. หน้าจอมีสัญญาณกี่ขีด :
       5. ใช้งานเคลื่อนที่ หรืออยู่กับที่ : 

 

เพื่อความเป็นส่วนตัวสามารถแจ้งเข้ามาทาง inbox และ copy  link นี้เข้ามาได้ค่ะ

</