Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

สอบถามพื้นที่ให้บริการของ Dtac@Home ครับ

ผมอยากไดด้ก็ซิมไวไฟติดที่หอพักครับ อยู่ที่เคหพบางบัว ทางdtac มีให้บริการใหมครับ

2 คำตอบ 2
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: สอบถามพื้นที่ให้บริการของ Dtac@Home ครับ

@Hanat น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ... บริการ dtac@Home เปิดให้บริการ 3 จังหวัด มี สงขลา สุราษฎร์ธานี และชลบุรี ค่ะ หากเป็นพื้นที่ด้านต้นจะยังไม่มีบริการนะคะ ต้องขออภัยด้วยค่ะ

10475

dtac feedback team

Highlighted
ผู้ชม

เรื่อง: สอบถามพื้นที่ให้บริการของ Dtac@Home ครับ

Screenshot_2020-05-29-22-08-52-04.jpg

 

Screenshot_2020-05-29-22-08-56-14.jpg

 

Screenshot_2020-05-29-22-11-27-40.jpg

 

Screenshot_2020-05-29-22-16-35-42.jpg

 

Screenshot_2020-05-29-22-18-40-91.jpg

 

Screenshot_2020-05-29-22-19-25-88.jpg

 

ยินดีให้เช่า ที่ดิน บริเวณดาดฟ้า บริการ Dtac@home หรือ คิดตั้งเสาสัญญาณ ถนนสะนติเกษม ซอย 2 ตลอดทั้งเส้น คือ ท่ี่ดินเคลิอญาตของตระกูล มีอาคารตึก 4 ชั้น ตฝเฉพาะ ที่นี้ครับ เสนอเพียงครั้งเดียวขออภัยด้วยนะครับ หาก โดนปฏิดสธ จะไม่ติดต่อไปอีกยินดีให้เช่า ที่ดิน บริเวณดาดฟ้า บริการ Dtac@home หรือ คิดตั้งเสาสัญญาณ ถนนสะนติเกษม ซอย 2 ตลอดทั้งเส้น คือ ท่ี่ดินเคลิอญาตของตระกูล มีอาคารตึก 4 ชั้น ตฝเฉพาะ ที่นี้ครับ เสนอเพียงครั้งเดียวขออภัยด้วยนะครับ หาก โดนปฏิดสธ จะไม่ติดต่อไปอีก

 

Screenshot_2020-05-29-22-15-05-88.jpg

 

taekhun