คำถาม

วิธีป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายจากการรับสายในขณะที่ใช้ dtac WiFi Calling ในต่างประเทศ สำหรับลูกค้าเติมเงิน 

ตอบ

ลูกค้าเติมเงิน ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ต้องเปิด Airplane Mode ก่อน และเมื่ออยู่ต่างประเทศ หากมือถือจับสัญญาณ WiFi ได้ ลูกค้าจะรับสายได้ปกติ โดยไม่เสียค่าบริการ

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎03-04-2017 02:53
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง