คำถาม

ลูกค้า dtac และ dtac Network สามารถชำระค่าบริการผ่านช่องทางเดิมได้หรือไม่?

ตอบ

ได้ ลูกค้า dtac และ dtac Network สามารถดำเนินการชำระค่าบริการได้ทุกช่องทางตามปกติ (รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าโอนย้ายข้อมูลลูกค้าสามารถชำระค่าบริการของทั้ง dtac และ dtac Network ได้ตามช่องทางปกติ)

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ลูกค้าโอนย้ายข้อมูลจาก dtac มายัง dtac Network จะยังไม่สามารถชำระค่าบริการสำหรับ dtac ผ่านทาง *1811 และ e-service ได้ แต่สามารถชำระค่าบริการสำหรับ dtac Network ได้ตามปกติ

2. สามารถชำระค่าบริการ dtac Network ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคาร SCB ได้ใน ปี 2014 (ปัจจุบันก่อนถึงวัน launch ของ scb จะชำระค่าบริการได้เฉพาะ dtac เท่านั้น หลังจากนั้น ในปี 2014 จะสามารถชำระค่าบริการของ dtac Network ได้)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
7 จาก 7
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:38
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง