คำถาม

ลูกค้าที่ใช้โครงข่าย dtac 3G/4G สามารถโทรทางไกลต่างประเทศ (IDD) ได้อย่างไร?

ตอบ

ลูกค้าที่อยู่บนโครงข่าย dtac 3G/4G โทรทางไกลต่างประเทศได้โดยกด 004, 001, 009 และ เครื่องหมาย "+" ตามด้วย รหัสประเทศ รหัสพื่นที่ และ เบอร์โทรศัพท์

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎31-03-2015 05:50
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง