คำถาม

ลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

ตอบ

  1. ลูกค้าดีแทครายเดือน: เพียงแค่มีสถานะปกติ ไม่มียอดค้างชำระ สามารถทำรายการได้ทันที โทร. *3000# หรือผ่านศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. ลูกค้าเติมเงิน Happy: เพียงแค่มีสถานะปกติ ก็สามารถทำรายการได้ทันที โทร. *3000*เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก# หรือผ่านศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:54
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง