Gorufu
Super Contributor

รบกวนขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

รบกวนขอเปิดสัญญาณชั่วคราวเบอร์ 0947201XXXค่ะ ขอบคุณค่ะ

3 คำตอบ 3
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: รบกวนขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

บัดดี้ บิวตี้ ดำเนินการเปิดสัญญาณ และนัดชำระยอดให้ภายใน  3 วันนะคะ  ( จำนวนเงิน 906.35 บาท ) ของเดือน 09/2016  โดยจะสามารถใช้งานได้ภายใน 30 นาทีค่ะ 

 

dtac feedback team

Gorufu
Super Contributor

เรื่อง: รบกวนขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

ขอบคุณมากค่ะ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: รบกวนขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

บัดดี้ บิวตี้ ยินดีให้บริการนะคะ  

dtac feedback team