Highlighted
ผู้ชม

พื้นที่ไม่มีสัญญาณ dtac

เเจ้งเรื่องพื้นที่ไม่มีสัญญาณ หมู่5 บ้านวังใหม่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลาไปเมื่อวันที่15/4/62
จนถึงวันนี้มีข้อความว่าจะตรวจสอบ เเล้วเมื่อไรจะตรวจสอบเสร็จค่ะ ขอข้อมูลก็ให้ทุกอย่างแล้ว ทั้งระบุพื้นที่ เบอร์สำรอง ก็ให้หมด แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาเลย คือถ้าในพื้นที่ไม่มีสัญญาณจริงๆก็แจ้งมาตรงๆเลย จะได้แก้ปัญหา ไม่ใช่รอๆๆๆๆๆ
 

 

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: พื้นที่ไม่มีสัญญาณ dtac

น้องฟ้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่คุณ ​@Bestzaa99 ได้รับด้วยนะคะ สำหรับหมายเลข 66874311608 นั้น มีทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องช่วยดูแลประสานงานส่งตรวจสอบเรื่องสัญญาณการใช้งานให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ทั้งนี้รบกวนรอการแจ้งผลอีกครั้งนะคะ *-*

7416

dtac feedback team