คำถาม

ผลกระทบสำหรับกรณีลูกค้า dtac Network ที่มีบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเป็นอย่างไร?

ตอบ

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 พฤศจิกายน ทั้งลูกค้า dtac Network จะไม่สามารถขอดำเนินการ สมัคร / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกบริการ direct debit / credit card ได้ โดยยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าต่างชาติซื้อ postpaid SIM สามารถดำเนินการสมัคร direct debit ได้ตามปกติ

2. กรณีลูกค้าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแกไขกรณี serious caseเท่านั้น

3. ลูกค้าที่บัตรเครดิตหมดอายุ

- ลูกค้า dtac ที่ต้องการโอนย้ายก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน จะไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้หลังจากโอนย้าย โดยจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการตามช่องทางปกติ โดยสามารถทำการสมัครบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตใหม่โดยการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการสำหรับ dtac Network โดยจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการเริ่มบริการหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอีกครั้งประมาณเดือนมกราคม

- สำหรับลูกค้า dtac ที่โอนย้ายหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน จะสามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้อย่างต่อเนื่องตามปกติหลังจากโอนย้ายไป dtac Network โดยไม่ต้องกรอกเอกสารเพื่อดำเนินการสมัครบริการใหม่

- สำหรับลูกค้า dtac ที่ขอสมัครบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัครเครดิตหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน จะสามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้ ซึ่งจะสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องหลังจากโอนย้ายไป dtac Network

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 02:09
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง