คำถาม

 ปิดการเชื่อมต่อเน็ตที่เครื่องแล้ว ทำไมยังโดนค่าเน็ต

ตอบ

 

    -  ปิด  สัญญาณ internet กด *104*72# โทรออก

    -  เปิด สัญญาณ interent กด *104*71#  โทรออก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎09-07-2018 11:19
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง