Just browsing

ปัญหาสัญญาณ อ่อน ขาดๆ หายๆ

สัญญาณแย่มาก ขึ้น 1-2 ขีด ขึ้นแต่ตัว E ไม่ก็ H ตลอด อินเตอร์เน็ตช้ามาก และขาดการเชื่อมต่อตลอด อยากให้ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ
5 คำตอบ 5
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ปัญหาสัญญาณ อ่อน ขาดๆ หายๆ

 

ปัจจุบัน คุณ Gong ใช้งานได้ดีขึ้นหรือยังคะ หากยังเป็นเหมือนเดิม Buddy กระต่าย รบกวนขอข้อมูล

ตามด้านล่างนี้ เพื่อประสานงานตรวจสอบให้ค่ะ 


       1. หมายเลขโทรศัพท์ :
       2. ช่วงวันที่-เวลาที่พบปัญหาล่าสุด และระยะเวลาที่พบปัญหา (เช่น ตั้งแต่เริ่มใช้งาน,

เพิ่งพบปัญหาช่วง 1-2 สัปดาห์ เป็นต้น) : 


       3. พื้นที่การใช้งาน : 
       4. ใช้งานเคลื่อนที่ หรืออยู่กับที่ : 

 

เพื่อความเป็นส่วนตัวสามารถแจ้งเข้ามาทาง inbox และ copy  link นี้เข้ามาได้ค่ะ

dtac feedback team

Highlighted
Just browsing

เรื่อง: ปัญหาสัญญาณ อ่อน ขาดๆ หายๆ

หมายเลขโทรศัพท์      


ช่วงเวลาที่พบปัญหา   ตั้งแต่ใช้งาน จนตอนนี้

 

พื้นที่การใช้งาน           ทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 1005
                                 ตำบล บ้านระกาศ อำเภอ บางบ่อ


การใช้งาน                  ทั้งอยู่กับที่ และไม่อยู่

 

 

ตอนนี้สัญญาณเป็น H เลย เร็วไม่ถึง 1Mb เลยครับ

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ปัญหาสัญญาณ อ่อน ขาดๆ หายๆ

 

โดยทั่วๆไป การเชื่อมต่อ internet และการโทรออก - รับสาย ขึ้นอยู่สเปคของเครื่องว่ารองรับความเร็ว

ในการเชื่อมต่อสูงสุดเท่าไร รวมทั้งจำนวนผู้ใช้งานสัญญาณในแต่ละพื้นที่ ที่มีการใช้งานสัญญาณการโทร

และเล่น Internet ในพื้นที่นั้น ๆ มาก ก็อาจส่งผลให้ความเร็วในการเชื่อมต่อลดลงได้เช่นกัน รวมทั้ง

สิ่งกีดขวางสัญญาณต่างๆ เช่น ในลิฟต์ ตึกทึบสูง ภุเขา ในป่าทึบ เป็นต้นค่ะ 

 

Buddy กระต่ายให้ข้อมูลค่ะ 

dtac feedback team

Highlighted
Just browsing

สัญญาณไม่ดี

ผมมั่นใจว่าสเปคของเครื่องไม่ได้แย่ขนาดนั้นแน่นนอน สามารับได้ทั้ง 4G 3G และมีเครื่อง dtac ด้วย
พื้นที่ๆ ใช้งานอยู่ไม่ใช่ในเมืองใหญ่ที่มีคนจำนวนมาก การใช้งานและเล่น Internet ไม่น่ามากจนเป็นปัญหานะครับ
ผมใช้งานทั้งในบ้าน นอกบ้าน บนชั้นสอง ก็ไม่ต่างกัน ไม่มีทั้งตึกสูง ภูเขา และไม่ได้อยุ่ในป่าด้วยครับ

การใช้งานก็ยังเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยน
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: สัญญาณไม่ดี

 

ถ้าอย่างนั้น Buddy กระต่าย ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ และพื้นที่การใช้งานโดยละเอียด

เพื่อประสานงานตรวจสอบให้นะคะ เพื่อความรวดเร็ว รบกวนแจ้งเข้ามาทาง inbox 

และ copy  link นี้เข้ามาได้ค่ะ สัญลักษณ์แสดงอารมณ์มีความสุขมาก

 

dtac feedback team