คำถาม

ประโยชน์ที่ได้จากการลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network คืออะไร?

ตอบ

เพื่อการใช้บริการโทรศัพท์อย่างเต็มรูปแบบ บนทั้ง 3 คลี่นความถี่ 850 MHz 1800 MHz และ 2100 MHz ทั้งการโทรออก-รับสาย และการเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ชัดกว่า เร็วกว่า บนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:55
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง