Film980
Regular Viewers

ปกติอยู่ที่บ้านก็มีสัญณาน พอไปข้างนอก กลับมาบ้านสัญณานก็หายไปเลย ทำยังได้บางครับ

 
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ปกติอยู่ที่บ้านก็มีสัญณาน พอไปข้างนอก กลับมาบ้านสัญณานก็หายไปเลย ทำยังได้บางครับ

 

@Film980  น้องฟ้านุชชี่ได้รับข้อมูลของคุณ @Film980  ทาง inbox และได้แนะนำเพิ่มเติมแล้ว สามารถแจ้งกลับทาง inbox ได้เลยนะคะ เพื่อตรวจสอบให้ต่อไปค่ะ 

dtac feedback team