Highlighted
นักตอบตัวยง

ปกติหน้าจอจะขึ้น4g เล่นไปเล่นมาบอกท่านกำลังออฟไลน์อยู่คืออะไรจ้ะ?

ข้อความที่อาจเปิดเผยส่วนสำคัญ
ข้อความที่อาจเปิดเผยส่วนสำคัญ
ข้อความที่อาจเปิดเผยส่วนสำคัญ
ข้อความที่อาจเปิดเผยส่วนสำคัญ
6 คำตอบ 6
Highlighted
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: ปกติหน้าจอจะขึ้น4g เล่นไปเล่นมาบอกท่านกำลังออฟไลน์อยู่คืออะไรจ้ะ?

รอคำตอบครับ
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ปกติหน้าจอจะขึ้น4g เล่นไปเล่นมาบอกท่านกำลังออฟไลน์อยู่คืออะไรจ้ะ?

Buddy ใบบัว รับเรืองรีเซสสัญญาณการใช้งานให้คุณ TekSixtyone44 แล้วนะคะ รบกวนรอสัญญาณ 15 นาที และทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งค่ะ

dtac feedback team

Highlighted
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: ปกติหน้าจอจะขึ้น4g เล่นไปเล่นมาบอกท่านกำลังออฟไลน์อยู่คืออะไรจ้ะ?

ขอบyouมากที่สุดครับ
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ปกติหน้าจอจะขึ้น4g เล่นไปเล่นมาบอกท่านกำลังออฟไลน์อยู่คืออะไรจ้ะ?

คุณ  TekSixtyone44 เป็นยังไงบ้างคะ หลังจากรีเซสสัญญาณแล้วสามารถใช้งานได้ดีขึ้นหรือไม่คะ

หากยังพบปัญหาแจ้งกลับเข้ามาได้นะคะ Buddy ใบบัว ยินดีช่วยดูแลค่ะ 

dtac feedback team

Highlighted
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: ปกติหน้าจอจะขึ้น4g เล่นไปเล่นมาบอกท่านกำลังออฟไลน์อยู่คืออะไรจ้ะ?

ยังครับเป็นๆหายๆต้องสลัยไป sim2
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ปกติหน้าจอจะขึ้น4g เล่นไปเล่นมาบอกท่านกำลังออฟไลน์อยู่คืออะไรจ้ะ?

 

@TekSixtyone44   ย้ายไปใส่ sim 2 ใช้ได้หรือเปล่าคะ 

 

Buddy กระต่าย

dtac feedback team