Viewers

บ้านผม ขอนแก่น speed test ได้น้อยมากครับ

เช็คพื้นที่หน่อยครับ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น พื้นที่การใช้งานอยู่ส่วนทางเข้าค่ายสีหราชเดโชไชย 200เมตร ถ.สีหราชเดโชไชย หมู่บ้านอยู่ตรงข้าม7-11 หมู่บ้านพวงเพชร 4 speed testโดยเฉลี่ยปกติอยู่ที่1-20mbps และไม่เคยเกิน30kbps อยากให้ความเร็วอยู่ที่เกือบๆร้อยเพราะเห็นคนอื่นเขาเทสได้70-80กัน อยากใช้ความเร็วตามที่โฆษณา ช่วยพัฒนาด้วยครับ