คำถาม

บนหน้าจอโทรศัพท์จะมีสัญลักษณ์อะไรแสดงว่าเป็น dtac Network?

ตอบ

เมื่อพร้อมใช้งานบนโครงข่าย dtac Network หน้าจอโทรศัพท์จะแสดงเครือข่ายเป็น “dtac, DTAC หรือ 520-05” และจะเริ่มโทรออก-รับสายได้แล้ว

หลังจากนั้นต้องตั้งค่าการใช้งาน internet & MMS (ยกเว้นอุปกรณ์บางรุ่นไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่อง และจะไม่ได้รับ SMS การตั้งค่าเครื่องอัตโนมัติ) เมื่อตั้งค่าเครื่องเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ dtac 3G หรือ H, H+ เหมือนปัจจุบัน และจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:48
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง