คำถาม

ทำไม dtac ต้องมีคลื่นความถี่ 2100MHz และดีอย่างไร?

ตอบ

คลื่นความถี่ 2100MHz คือ คลื่นความถี่ใหม่ที่ดีแทคได้รับจากการประมูลของ กสทช. ซึ่งเป็นคลื่นมาตรฐานสากลที่รองรับบริการ 3G ดีแทคมีถึง 3 ช่องสัญญาณ ทำให้มีขนาดใหญ่กว่า กว้างกว่า มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (data) โดยเฉพาะ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎21-09-2014 04:15
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง