คำถาม

ทำไมถึงเป็นการทยอยโอนย้ายลูกค้าไปใช้ dtac Network?

ตอบ

เนื่องจากตามกฎของ กสทช. เรื่องการให้บริการคงสิทธิ์เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP) ทำให้การโอนย้ายข้อมูลลูกค้าสามารถทำได้ จำนวนจำกัดในแต่ละวัน ต้องเป็นการทยอยโอนย้ายข้อมูลของลูกค้าตามจำนวนที่ กสทช. กำหนดไว้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:45
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง