คำถาม

ทั้ง 3 คลื่นความถี่มีความต่างกันอย่างไร?

ตอบ

มี 3 คลื่นความถี่ ซึ่งแตกต่างกัน ดังนี้

  1. คลื่นความถี่ 1800MHz คือ คลื่นพื้นฐานสำหรับการใช้งานการโทร-รับสาย (voice) ครอบคลุมทั่วประเทศ โทรติดง่าย คมชัดทุกพื้นที่
  2. คลื่นความถี่ 850MHz รองรับการใช้ 3G ทะลุทะลวงและแผ่รัศมีได้ไกลกว่า เพิ่มความหนาแน่นของสัญญาณภายในตัวอาคารและครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล
  3. คลื่นความถี่ 2100MHz คือ คลื่นความถี่ใหม่ที่ดีแทคได้รับจากการประมูลของ กสทช. ซึ่งคลื่นมาตรฐานสากลที่รองรับบริการ 3G ดีแทคมีถึง 3 ช่องสัญญาณ ทำให้มีขนาดใหญ่กว่า กว้างกว่า มีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต (data) โดยเฉพาะ
ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
5 จาก 5
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:16
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง