คำถาม

ถ้าหน้าจอเครื่อง iPhone แสดงเลข 52005 หรือขึ้น DTAC ตัวใหญ่ ถือว่าผิดปกติหรือไม่?

ตอบ

ไม่ผิดปกติ เมื่อพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต หน้าจอมือถือจะแสดง dtac 3G/H/H+/DTAC (สำหรับ android) แต่บางเครื่องหน้าจอมือถืออาจจะแสดง เลข 52005 หรือขึ้น DTAC ตัวใหญ่สำหรับ iPhoneได้ ซึ่งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบน dtac Network ได้ตามปกติ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง