ผู้ชมขาประจำ

ตึก Bangkok city ไม่มีสัญญาณ

รบกวนตรวจสอบสัญญาณ ทั้งในห้องน้ำและสำนักงาน

179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120