Regular Viewers

ตรวจสอบสัญญาณอินเตอรเน็ตให้หน่อยครับ

การใช้ อินเตอร์เน็ตเข้าเว็ปต่างหรืออะไรก็ตาม ทางค่ายดีแทค รู้การใช้ อินเตอร์เน็ตและข้อมูลด้วยหรือครับ

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ตรวจสอบสัญญาณอินเตอรเน็ตให้หน่อยครับ

@Shinki  สำหรับข้อมูลที่สอบถามข้างต้น " ดีแทคจะไม่ได้มีการเก็บ Log การเข้าใช้งาน website ต่างๆ ของลูกค้าไว้ค่ะ "

แต่หากเป็นการตรวจสอบเพื่อดำเนินการในลักษณะคดีความต่างๆ ซึ่งจะต้องมีเอกสารของทางราชการ ก็จะมีการส่งเรื่องตรวจสอบไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอยโดยตรงต่อไป ค่ะ

 

8547

dtac feedback team