TNMai
New Contributor

ดีแทคไวไฟที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ช้ากว่าเดิม

ปกติใช้ดีแทคไวไฟวัดความเร็วได้ 60-80 เม็ก แต่มาช่วงเปิดเทอมที่ผ่านมานี้ ความเร็วเน็ตช้าลงมาก

วัดความเร็วได้ไม่เกิน 10 เม็ก บางครั้งวัดความเร็วได้ 4-6 เม็ก และหลุดบ่อยครั้ง ต้องออกมาต่อใหม่

อยากให้ช่วยแก้ไขให้เหมือนเดิมหรือดีกว่าด้วยครับ 

ขอบคุณครับ

2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ดีแทคไวไฟที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ช้ากว่าเดิม

 

น้องฟ้าตรวจสอบหมายเลข ของคุณ 

 

 

 

</
Sinjame554
Just browsing

เรื่อง: ดีแทคไวไฟที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ช้ากว่าเดิม

ใช่ครับ หอ2 สัญญาณไม่มีนอกนั้นปกติ