ดีแทคไม่เข้าประมูลคลื่น 1800 MHz เพราะอะไร

 

1800 MHz 1.jpg1800 MHz1800 MHz 2.jpg1800 MHz1800 MHz 3.jpg1800 MHz1800 MHz 4.jpg1800 MHz1800 MHz 5.jpg1800 MHz1800 MHz 6.jpg1800 MHz1800 MHz 7.jpg1800 MHz1800 MHz 8.jpg1800 MHz1800 MHz 9.jpg1800 MHzFAQ ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎21-06-2018 11:15
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง