Minzy
Just browsing

จะรู้ได้ยังไงคะว่าเบอร์นี้ใช้งานนานมาแล้วกี่ปี มีวิธีตรวจสอบไหมคะ

 
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: จะรู้ได้ยังไงคะว่าเบอร์นี้ใช้งานนานมาแล้วกี่ปี มีวิธีตรวจสอบไหมคะ

คุณ 

www.dtac.co.th นะคะ >> mydtac eService ใส่หมายเลขโทรศัพท์

กดรับรหัสผ่าน และรอรับรหัสผ่าน 4 หลัก ทางข้อความ จากนั้น เข้าสู่ระบบ 

เลือกข้อมูลส่วนตัว จะแสดงรายละเอียด อายุการใช้งาน

 

7416

</