ผู้ชมขาประจำ

ค่าบริการ

เบอร์0836328906ต้ิงชำระยอดเพิ่มอีกกี่บาทครีบ ถึงจะเปิดใช้งานได้ตามเดิม

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ค่าบริการ

@Kang_k45 น้องฟ้าตรวจสอบหมายเลขพบว่าได้ทำการนัดชำระและเปิดสัญญาณเรียบร้อยแล้ว โดยนัดชำระยอด 1,465.76 บาท ภายใน 04/12/2019 นะคะ

10475

dtac feedback team