Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

คือเน็ตหาย

คือใช้แบบเติมเงินนะคับแล้วใช้มาประมานเกือบปี2เดือนแรกเน็ตดีทุกอย่างแต่ไปเดือนที่3คืเน็ตกุหายครั้งใช้ได้อีกทีเกือบ4ชั่วโมงแล้วโทรหาศูนๆบอกไห้ทำงี้ๆคือกุทำแล้วคับมันไม่หายเวลางานผมหายไปนะถ้าแบบนี้