Pk47pk
Just browsing

ความเร็วอินเตอร์เน็ต4gช้ามากครับ

ผมใช้โปรsuper non stop 599ครับเเต่ความเร็วเน็ตช้ามาก ผมtest speedดูDownload:1.61Mbps. Upload:1.47Mbps. พื้นที่ผมใช้งาน ม.9ตำบลทุ่งสุขา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี. โปรดพิจารณาด้วยครับ.....
2 คำตอบ 2
momiampichet
Super Contributor

เรื่อง: ความเร็วอินเตอร์เน็ต4gช้ามากครับ

ง่าาาา! การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีหลากหลายปัจจัยนะครับ เช่น จำนวนผู้ใช้งาน ณ. ช่วงเวลานั้น, สภาพอากาศ เป็นต้นครับ

 

เบื้องต้นแนะนำทำการปิด-เปิดการเชื่อมต่อ หรือ ปิด-เปิดเครื่องดูก่อนนะครับ หากยังใช้งานไม่ได้ รบกวนแจ้งหมายเลขที่ใช้งานไปที่ Inbox @dtac_feedback นะครับ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ความเร็วอินเตอร์เน็ต4gช้ามากครับ

     ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วในการเชื่อมต่อInternet เช่น คุณสมบัติตัวเครื่องโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ และจำนวนผู้ใช้งานสัญญาณในแต่ละพื้นที่ ซึ่งหากมีผู้ใช้งานสัญญาณการโทรและ Internetในพื้นที่นั้นๆ ค่อนข้างมากก็อาจส่งผลให้ความเร็วในการเชื่อมต่อ Internet ลดลงได้ค่ะ  

</